Privacy & disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Esveco te Molenaarsgraaf gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Esveco is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door Esveco niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Esveco is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Esveco of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Esveco worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Esveco doet niets met je gegevens wat niet perse nodig is. Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Onder voorbehoud van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.